นโยบายของร้าน

นโยบายของทางบริษัท

การเปลี่ยนหรือคืนสินค้าเฉพาะในกรณีที่สินค้ามีความผิดพลาดจากการผลิตเท่านั้น โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของทางบริษัท

1. กรณีต้องการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า กรุณาแจ้งภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า (ยึดจากข้อมูล Tracking จากทางขนส่งที่บริษัทใช้)

2. ทางบริษัทจะเป็นผู้ออกค่าจัดส่งคืนสินค้าและส่งกลับไปใหม่ทั้งหมด

3. นอกจากกรณีดังกล่าว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยนหรือคืนเงินทุกกรณี

การยกเลิกการสั่งซื้อ

1. กรณีสั่งซื้อมาแล้วทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสั่งซื้อทุกกรณี

การจัดส่งสินค้า

1. หลังจากได้รับการยืนยันแจ้งชำระเงินแล้ว ทางบริษัทจะจัดส่งสินค้าด้วยบริการขนส่ง Flash Express ภายใน 1-2 วัน (ไม่นับวันอาทิตย์) ลูกค้าจะได้รับสินค้าภายใน 1-2 วันหลังจากจัดส่ง

2. กรณีพัสดุล่าช้า หรือ สูญหายจริง ทางบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในการติดตาม หรือจัดส่งให้ใหม่

นโยบายความเป็นส่วนตัว

1. ทางบริษัทจะมีการจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวเช่น ชื่อ อีเมล ที่อยู่ และเบอร์ติดต่อเท่านั้น จะไม่มีการเก็บข้อมูลบัตรเครดิตของลูกค้า

2. การเก็บข้อมูลของลูกค้า เพื่อใช้ในกรณีติดตาม และจัดส่งพัสดุเท่านั้น

3. ระยะเวลาการเก็บข้อมูล 2 ปี

4. กรณีต้องการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ทางบริษัทจัดเก็บ หรือสอบถามนโยบายความเป็นส่วนตัว สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 084-423-2240

5. ทางบริษัทไม่มีการจัดส่งข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าต่อ