ติดต่อเรา

สวัสดีครับคุณลูกค้า คุณลูกค้าสามารถติดต่อเพื่อ สอบถาม สั่งซื้อ หรือติดตามสินค้ากับทางร้าน TOPPIK Thailand ได้ผ่านช่องทางต่างๆ ต่อไปนี้เลยครับ (เวลาทำการ 9:00 – 24:00) กรณีต้องการติดต่อเร่งด่วน สามารถติดต่อได้ทางเบอร์โทรศัพท์ของทางร้าน

ดูช่องทางการติดต่อ

นโยบายบริษัท

คุณลูกค้าสามารถดูนโยบายของทางบริษัทต่างๆ เช่นการเปลี่ยนหรือคืนสินค้าที่มีปัญหา การจัดส่งสินค้า และนโยบายรักษาความเป็นส่วนตัวของลูกค้าได้ที่นี่

ดูนโยบายบริษัท
Add Line
Chat with US
Call US

นโยบายร้านค้า

การเปลี่ยนหรือคืนสินค้าเฉพาะในกรณีที่สินค้ามีความผิดพลาดจากการผลิตเท่านั้น โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของทางบริษัท
 • กรณีต้องการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า กรุณาแจ้งภายใน 14 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า (ยึดจากข้อมูล Tracking จากทางขนส่งที่บริษัทใช้)
 • ทางบริษัทจะเป็นผู้ออกค่าจัดส่งคืนสินค้าและส่งกลับไปใหม่ทั้งหมด
 • นอกจากกรณีดังกล่าว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยนหรือคืนเงินทุกกรณี
การยกเลิกการสั่งซื้อ
 • กรณีสั่งซื้อมาแล้วทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสั่งซื้อทุกกรณี
การจัดส่งสินค้า
 • หลังจากได้รับการยืนยันแจ้งชำระเงินแล้ว ทางบริษัทจะจัดส่งสินค้าด้วยบริการขนส่ง ภายใน 1-2 วัน (ไม่นับวันอาทิตย์) ลูกค้าจะได้รับสินค้าภายใน 1-2 วันหลังจากจัดส่ง

 • กรณีพัสดุล่าช้า หรือ สูญหายจริง ทางบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในการติดตาม หรือจัดส่งให้ใหม่
นโยบายความเป็นส่วนตัว
 • ทางบริษัทจะมีการจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวเช่น ชื่อ อีเมล ที่อยู่ และเบอร์ติดต่อเท่านั้น จะไม่มีการเก็บข้อมูลบัตรเครดิตของลูกค้า

 • การเก็บข้อมูลของลูกค้า เพื่อใช้ในกรณีติดตาม และจัดส่งพัสดุเท่านั้น

 • ระยะเวลาการเก็บข้อมูล 2 ปี

 • กรณีต้องการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ทางบริษัทจัดเก็บ หรือสอบถามนโยบายความเป็นส่วนตัว สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 084-423-2240

 • ทางบริษัทไม่มีการจัดส่งข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าต่อ

read more